Ansicht auf das Plenum von oben

Zestawa

Štó sedźi w krajnym sejmje?

Detailansicht öffnen: Einblick in das Studio der Wahlnacht
Wólby krajneho sejma 2019

7. Sakski krajny sejm bu 1. septembra 2019 woleny. Jedna wólbna perioda traje pjeć lět. Po zakonju wo wólbach do Sakskeho krajneho sejma so zapósłancy w powšitkownych, direktnych, swobodnych, runohódnych a tajnych wólbach wola.

60 mandatow přińdźe na kandidatow we wólbnym wokrjesu, kotřiž so wot wolerja přez jeho direktny hłós („prěni hłós“) jako jednotliwe wosoby direktnje do krajneho sejma wola.

Zbytne – zwjetša tohorunja 60 – mandatow dóstanu strony, kotrež buchu wot znajmjeńša pjeć procentow wolerjow z lisćinowym hłosom („druhi hłós“) woleni.

 

Zestawa parlamenta

Při wólbach 2019 docpěchu strony sćěhowace podźěle hłosow:

Strona

Podźěle hłosow

CDU (Křesćansko-demokratiska unija)

32,1 %

AfD (Alternatiwa za Němsku)

27,5 %

Lěwica

10,4 %

ZELENI (Zwjazk 90/Zeleni)

8,6 %

SPD (Socialnodemokratiska strona Němskeje)

7,7 %

 

Zasadnje wobsteji Sakski krajny sejm ze 120 zapósłancow. Dokelž njemóžeše so jedna na AfD připadnjene městno přiličić, přisłuša 7. Sakskemu krajnemu sejmej 119 město 120 zapósłancow.
W krajnym sejmje je so 119 zapósłancow w pjeć frakcijach zjednoćiło. Rozdźělenje městnow na strony wuchadźa při tym z wysokosće na nje při wólbach krajneho sejma wotedatych lisćinowych hłosow.

Rozdźělenje městnow

Najwjetšu frakciju twori CDU, kotraž z 32,1 % lisćinowych hłosow 45 městnow zabjerje, sćěhowana wot AfD z 38 městnami (27,5 %). Třo zapósłancaj staj w mjezyčasu z frakcije wustupiłoj, tak zo ma AfD nětko 35 městnow. LĚWICA wudoby sej 14 městnow (10,4 %), ZWJAZK 90/ZELENI 12 městnow (8,6 %). SPD twori z 10 městnami (7,7 %) najmjeńšu frakciju.

 

Frakcija

Sydła

 CDU (Křesćansko-demokratiska unija)

44

 AfD (Alternatiwa za Němsku)

34

Lěwica

14

ZELENI (Zwjazk 90/Zeleni)

12

SPD (Socialnodemokratiska strona Němskeje)

10

bjez frakcije

5

 cyłkownje

119

 

Rozdźělenje splahow

W krajnym sejmje sedźi 33 žonow a 86 muži. To wotpowěduje podźělej žonow wot 28,57 %. Mjez frakcijemi wobsteja wulke rozdźěle. Pola frakcije LĚWICY stajeja žony ze 64,3 % wjetšinu. Pola ZWJAZKA 90/ZELENYCH leži podźěl žonow pola 50,00 %. W frakcijomaj SPD kaž tež CDU su žony z 40,00 % a 22,73 % w mjeńšinje, runje tak pola frakcije AfD z 11,76 %.

  žony (absolutnje) žony (w procentach) mužojo (absolutnje) mužojo (w procentach) cyłkownje
CDU 10 22,73 % 34 77,27 % 44
AfD 4 11,76 % 30 88,24 % 34
Lěwica 9 64,29 % 5 35,71 % 14
Zeleni 6 50,00 % 6 50,00 % 12
SPD 4 40,00 % 6 60,00 % 10
bjez frakcije 0 0,00 % 5 100,00 % 5
cyłkownje 33 27,73 % 86 72,27 % 119

Starobne rozrjadowanje

Starobne rozrjadowanje w cyłku a po frakcijach

Zapósłancy

CDU

AfD

LINKE

Lěwica

Zeleni

bjez frakcije

w cyłku

procenty

1946-1950

2

0

0

0

0

0

2

1,68 %

1951-1955

3

3

0

1

0

0

7

5,88 %

1956-1960

5

3

0

0

2

0

10

8,40 %

1961-1965

6

8

1

1

0

0

16

13,45 %

1966-1970

7

7

1

1

0

0

16

13,45 %

1971-1975

13

8

3

1

4

0

29

24,37 %

1976-1980

4

2

4

3

3

1

17

14,29 %

1981-1985

4

3

3

3

0

1

14

11,76 %

1986-1990

1

2

1

0

0

0

5

4,20 %

1991-1995

0

0

1

1

1

0

2

1,68 %

1996

0

0

0

1

0

0

1

0,84%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cyłkownje

45

36

14

12

10

2

119

100,00 %