Impresum

Wudawaćel

Sakski krajny sejm/Sächsischer Landtag
Wustawowy organ Swobodneho stata Sakskeje/Verfassungsorgan des Freistaates Sachsen
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Drježdźany/Dresden

telefon: +49 351 493-50

E-mail pisać

W naležnosćach Sakskeho krajneho sejma zastupuje so Swobodny stat Sakska přez prezidenta dr. Matthiasa Rößlera.
Žadyn přistup za elektronisce signowane kaž tež zaklučowane elektroniske dokumenty.

Zamołwitosć

Zamołwity w zmysle § 18 wotstawk 2 sada 1 Statneho medijoweho zrěčenja je:
•    Ivo Klatte za webstronu kaž tež za Twitter-, Instagram- a YouTube-account Sakskeho krajneho sejma.
H 2: Redakcija
•    Christian Schulze, Katja Ciesluk

Webmaster

Hartmut Glaß, Sven Kostirka, wšitcy Sakski krajny sejm, adresa hlej horjeka.

Realizowanje

XIMA MEDIA GmbH
Sudhausweg 7-9
01099 Drježdźany/Dresden
Telefon: 0049 351 810-500
https://www.xima.de

EDASwebservices (Rubrika Media a publikacije/Parlamentowe dokumenty)
msg systems ag
Zwickauer Straße 16a
09112 Kamjenica/Chemnitz
Telefon: 0049 371 67403-0
https://msg.group.de

Pokiwy za rukowanje

Sakski krajny sejm je poskićer słužbow w zmysle § 2 čo. 1 Telemedijoweho zakonja (TMG). Wobsahi stronow Sakskeho krajneho sejma so z najwjetšej swědomitosću wudźěłachu. Za prawosć, dospołnosć a aktualnosć wobsahow njemóže pak so rukować.

Jako poskićer słužbow je Sakski krajny sejm po § 7 wotst. 1 TMG za swójske wobsahi na swojich stronach po powšitkownych zakonjach zamołwity.

Po §§ 8 do 10 TMG njewobsteji pak žana winowatosć k dohladowanju posrědkowanych a składowanych cuzych informacijow abo k slědźenju za wobstejnosćemi, kotrež pokazuja na njezakonsku dźěławosć. Zawjazki k wotstronjenju abo blokowanju wužiwanja informacijow po powšitkownych zakonjach wostanu wot toho njedótknjene. Tónle zawjazk wobsteji pak hakle po zwěsćenju konkretneho zranjenja prawa.

Poskitk Sakskeho krajneho sejma wobsahuje linki k eksternym internetnym stronam třećich, na kotrychž wobsah nima krajny sejm žadyn wliw a kotrež sej wuraznje njepřiswoji. To płaći wuraznje tež za internetne strony w Sakskim krajnym sejmje zastupjenych frakcijow. Za wobsahi zalinkowanych stronow je stajnje wotpowědny poskićer abo wudźeržowar zamołwity. Zalinkowane strony buchu w chwili zalinkowanja na móžne přeńdźenja přećiwo prawu přepruwowane. Njezakonske wobsahi njeběchu w tutym času spóznajomne. Pozdźiša změna zalinkowanych internetnych stronow zapřijima móžnosć, zo so njezakonske abo chłostajomne wobsahi bjez wědźenja Sakskeho krajneho sejma k dispoziciji stajeja. Při zwěsćenju prawniskich zranjenjow so tajke linki hnydom wotstronja.

Swobodny stat Sakska a jeho přistajeni njerukuja za škody, kotrež přez wužiwanje w tutym internetnym wustupje poskićenych informacijow nastanu. Rukowanje při zranjenju zastojnskeje winowatosće po § 839 BGB wostanje njedótknjene. Za škody, kotrež so při wotwołanju abo sćehnjenju datow zawinuja, njesćěhuje rukowanje.

Pokiwy za awtorske prawa

Wšitke w internetnym poskitku Sakskeho krajneho sejma wužiwane wobsahi su po awtorskim prawje škitane. Dalokož su za wužiwanje w internetnym poskitku wozjewjene wobsahi specielne wuměnjenja za wužiwanje postajene, płaća tele w prěnim rjedźe. Wyše toho je download abo wućišć wobsahow jeničce za wosobinske wužiwanje dowoleny. Wšě dalše nałožowanja, wosebje komercielne wužiwanje a rozšěrjenje, njejsu dowolene a žadaja sej pisomnu dowolnosć Sakskeho krajneho sejma. Tutón nawjaza w datym padźe kontakt k wotpowědnemu awtorej abo woprawnjenemu za wužiwanje wobsahow.

Pomjenowanja wosobow

Sakski krajny sejm nałožuje w interneće žónske kaž tež muske wosobowe pomjenowanja pódla sebje kaž tež generiski maskulinum. Pola wotpowědnych pomjenowanjow su stajnje wšitcy ludźo, njewotwisnje wot splaha, měnjeni. Městno zalutowace wašnje zwuraznjenja słuži lěpšej čitajomnosći kaž tež bjezbarjernosći.