Informacije za wopytowarjow

Informacije za wopytowarjow

Detailansicht öffnen:
Pohlad z wopytowarskeje tribuny do plenarneje žurle

Chceće Sakski krajny sejm wopytać?

To móžeće jako jednotliwc bjeze wšeho a bjez předchadźaceho přizjewjenja. Wobkedźbujće pak prošu naše wotewrjenske časy a tež plan posedźenjow, jeli chceće plenarne posedźenje wopytać.

Wo přizjewjenje prosymy wosebje pola wjetšich wopytowarskich skupinow, tak zo móžeće wěsći być, zo nańdźeće na přihladowarskej tribunje dosć městna a zo móžemy za Wašu skupinu zastaranje organizować. Prošu zawołajće na nas a dorěčće sej z nami termin wopyta, zo móžemy z Wami wopytowarski program wothłosować.

Tež na dnjach bjez posedźenjow móžeće krajny sejm wopytać. W běhu hodźinskeho wjedźenja so wopytowarjam zestawa, nadawki a wašnje dźěła krajneho sejma rozłoža. Na přeće a po móžnosći steja na tutych dnjach zapósłancy za rozmołwu z wopytowarjemi k dispoziciji. Rady organizujemy wjedźenje w němskej abo jendźelskej rěči.

Wopytowarjo plenarnych posedźenjow a wobydlerskeho foyera njech wužiwaja prošu wobydlerski zachod nowotwara direktnje při brjoze Łobja. Wopytowarjo frakcijow a zarjadnistwa krajneho sejma njech wužiwaja prošu zachod stareho twara na Naměsće Bernharda-von-Lindenau.

Jeli chceće so do wopyta w krajnym sejmje wobhladować, podajće so prošu na naše wirtuelne wobeńdźenje.

Wopytowarska słužba

Přizjewjenja za wodźenja w krajnym sejmje a wopyt plenarnych posedźenjow:

Tel. 0351 493-5132
pisać: besucherdienst@slt.sachsen.de

Wobydlerski Foyer w nowotwarje

Swobodny přistup za wopytowarjow, wustajeńca »Parlament Saksow«
Wotewrjenske časy: póndźelu do pjatka wot 9 do 18 hodź