Ansicht auf das Plenum von oben

Parlament

Kdo sedí v zemském sněmu?

Detailansicht öffnen: Einblick in das Studio der Wahlnacht
Volby do zemského sněmu 2019

7. Saský zemský sněm byl zvolen dne 1. září 2019. Jedno volební období trvá pět let. Podle zákona o volbách do Saského zemského sněmu jsou poslanci voleni ve všeobecných, přímých, svobodných, rovných a tajných volbách.

60 mandátů připadá na kandidáty volebních krajů, kteří jsou voleni jako jednotlivci přímým hlasem („prvním hlasem “) voliče přímo do zemského sněmu.

Zbývajících - zpravidla rovněž 60 – mandátů je přidělováno stranám, které byly zvoleny nejméně pěti procenty voličů prostřednictvím kandidátních listin („druhým hlasem“).

Složení parlamentu

Ve volbách v roce 2019 získaly strany následující podíly hlasů:

Strana

Podíly hlasů

CDU (Křesťanskodemokratická unie)

32,1 %

AfD (Alternativa pro Německo)

27,5 %

DIE LINKE (Levice)

10,4 %

GRÜNE (Zelení)

8,6 %

SPD (Sociálnědemokratická strana Německa)

7,7 %

V zásadě Saský zemský sněm sestává ze 120 poslanců. Protože jedno poslanecké křeslo, připadající AfD, nebylo možné obsadit, je v 7. Saském zemském sněmu 119 poslanců, namísto 120.
119 poslanců zemského sněmu je sdruženo v pěti stranách. Rozdělení křesel pro jednotlivé strany vyplývá z počtu hlasů, které jim připadly při volbách.

Rozdělení křesel

Největší stranou je CDU, která má s 32,1 % počtu hlasů 45 křesel. Následuje AfD se 38 křesly (27,5 %). Dva poslanci mezitím ze strany vystoupili, takže má AfD nyní 36 křesel. Strana DIE LINKE získala 14 křesel (10,4 %), BÜNDNIS­GRÜNE (Zelení) 12 křesel (8,6 %). Nejmenší stranou je s 10 křesly SPD (7,7 %).

Strana

Křesel

CDU (Křesťanskodemokratická unie)

45

AfD (Alternativa pro Německo)

36

DIE LINKE (Levice)

14

BÜNDNISGRÜNE (Zelení)

12

SPD (Sociálnědemokratická strana Německa)

10

bez politické příslušnosti

2

Celkem

119

Rozdělení podle pohlaví

V zemském sněmu sedí 34 žen a 85 mužů. Podíl žen je tedy 28,57 %. Mezi jednotlivými stranami jsou velké rozdíly. Ve straně DIE LINKE je žen 64,3 %, tedy většina. Podíl žen ve straně BÜNDNISGRÜNE je 58,3 %. V SPD a CDU jsou ženy s 40,00 %, resp. 22,73 % v menšině, stejně tak je tomu i v AfD, kde ženy představují 11,76 %.

 

žen (absolutně)

žen (v procentech)

mužů (absolutně)

mužů (v procentech)

Celkem

CDU (Křesťanskodemokratická unie)

10

22,73 %

34

77,27 %

44

AfD (Alternativa pro Německo)

4

11,76 %

30

88,24 %

34

DIE LINKE (Levice)

9

64,29 %

5

35,71 %

14

BÜNDNISGRÜNE (Zelení)

6

50,00 %

6

50,00 %

12

SPD (Sociálnědemokratická strana Německa)

4

40,00 %

6

60,00 %

10

bez politické příslušnosti

0

0,00 %

5

100,00 %

5

 Celkem

33

27,73 %

86

72,27 %

119

Věkové složení

Věkové rozložení celkem a dle politických stran/Nezařazení

Nezařazení

CDU

AfD

LINKE

BÜNDNIS-
GRÜNE

SPD

bez politické příslušnosti

Celkem

Procent

1946-1950

2

0

0

0

0

0

2

1,68 %

1951-1955

3

3

0

1

0

0

7

5,88 %

1956-1960

5

3

0

0

2

0

10

8,40 %

1961-1965

6

8

1

1

0

0

16

13,45 %

1966-1970

6

5

1

1

0

3

16

13,45 %

1971-1975

13

8

3

1

4

0

29

24,37 %

1976-1980

4

2

4

2

3

1

16

14,29 %

1981-1985

4

3

3

3

0

1

14

11,76 %

1986-1990

1

2

1

0

1

0

5

4,20 %

1991-1995

0

0

1

1

0

0

2

1,68 %

1996

0

0

0

2

0

0

2

1,68 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

44

34

14

12

10

5

119

100,00 %