Tiráž

Vydavatel

Sächsischer Landtag
Verfassungsorgan des Freistaates Sachsen
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden

telefon: +49 351 493-50

fax: +49 351 493-5900

Napsat e-mail

V záležitostech Saského zemského sněmu zastupuje spolkovou zemi Svobodný stát Sasko (Freistaat Sachsen) prezident Dr. Matthias Rößler.
Žádný přístup k dokumentům s elektronickým podpisem a k šifrovaným elektronickým dokumentům.

Zodpovědnost

Zodpovědnou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 věta 1 státní smlouvy o sdělovacích prostředcích je:
•    Ivo Klatte pro webovou stránku a rovněž účty Twitter, Instagram a YouTube Saského zemského sněmu.

Redakce

•    Christian Schulze, Katja Ciesluk

Webmaster

Hartmut Glaß, všichni Sächsischer Landtag, adresa viz výše

Realizace

XIMA MEDIA GmbH
Sudhausweg 7-9
01099 Dresden
Telefon: 0049 351 810-500
https://www.xima.de


EDASwebservices (Rubrika média a publikace / dokumenty parlamentu)
msg systems ag
Zwickauer Straße 16a
09112 Chemnitz
Telefon: 0049 351 810-0
https://msg.group.de

Prohlášení o odpovědnosti

Saský zemský sněm je poskytovatelem služeb ve smyslu § 2 č. 1 zákona o elektronických médiích (TMG). Obsah stránek Saského zemského sněmu byl sestaven s maximální pečlivostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však nemůžeme ručit.

Jakožto poskytovatel služeb je Saský zemský sněm v souladu s § 7 odst.1 TMG odpovědný za vlastní obsah uvedený na svých stránkách v souladu s všeobecnými zákony.

Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme, jakožto poskytovatelé služeb, odpovědní sledovat zprostředkované nebo uložené informace z cizích zdrojů ani zkoumat okolnosti, které by mohly poukazovat na protiprávní činnost. Povinnost odstranit nebo zablokovat možnost používání informací v souladu s všeobecnými zákony zůstává tímto nedotčena. Tato povinnost však vzniká teprve po seznámení se s konkrétním porušením práva.

Nabídka Saského zemského sněmu obsahuje odkazy na externí internetové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemá zemský sněm žádný vliv a které si výslovně nepřisvojil. To platí výslovně také pro internetové stránky politických stran zastoupených na internetových stránkách Saského zemského sněmu. Za obsah stránek, na něž se odkazujeme, je vždy zodpovědný příslušný nabízející nebo provozovatel. Stránky, na něž se odkazujeme, jsme v okamžiku vytvoření odkazu zkontrolovali z hlediska možného porušení právních předpisů. Protiprávní obsah nebyl v tomto okamžiku znám. Následná změna internetových stránek, na něž se odkazujeme, zahrnuje i možnost, že na ně byl protiprávní nebo trestný obsah umístěn bez vědomí Saského zemského sněmu. Pokud zjistíme protiprávní jednání, tyto odkazy ihned odstraníme.

Svobodný stát Sasko a jeho zaměstnanci neručí za škody, které vzniknou použitím informací nabízených na těchto internetových stránkách. Odpovědnost v případě porušení služebních povinností dle § 839 BGB tímto zůstává nedotčena. Neručíme za škody vzniklé při načtení nebo stahování dat.

Upozornění na autorská práva

Všechny obsahy použité v internetové nabídce Saského zemského sněmu jsou chráněny autorskými právy. Pokud pro použití obsahů zveřejněné internetové nabídky platí speciální podmínky použití, platí tyto přednostně. V ostatních případech je stahování nebo tištění obsahů povoleno výhradně pro soukromé použití. Jakékoliv použití nad tento rámec, především komerční použití a rozšiřování, není povoleno a vyžaduje písemný souhlas Saského zemského sněmu. Ten v příp. potřeby naváže kontakt s příslušným autorem nebo oprávněným uživatelem obsahu.

Označování osob

Saský zemský sněm na internetu používá ženské a mužské označení osob a také generické maskulinum. Příslušné označení vždy platí pro všechny osoby, a to nezávisle na pohlaví. Prostorově úsporný výraz slouží pro lepší čitelnosti a rovněž všeobecnou přístupnost.