Büro des Präsidenten und des Vizepräsidenten

Předseda a místopředseda

Dr. Matthias Rößler

Detailansicht öffnen: President Dr. Matthias Rößler
Předseda Dr. Matthias Rößler

Předseda zemského sněmu je nejvyšším zástupcem parlamentu. Zastupuje zemský sněm na veřejnosti, je tedy tváří a hlasem parlamentu. Svůj úřad zastává nestranně a spravedlivě.

Předseda a jeho zástupci – místopředsedové – jsou voleni na začátku funkčního období zemského sněmu. V čele Saského zemského sněmu je od roku 2009 ve funkci předsedy Dr. Matthias Rößler. Po jeho boku stojí dvě místopředsedkyně a jeden místopředseda.

Úlohy

Detailansicht öffnen: Portrait Andrea Dombois
První místopředsedkyně Andrea Dombois
Detailansicht öffnen: Portrait Andre Wendt
Druhý místopředseda André Wendt
Detailansicht öffnen: Portrait Luise Neuhaus-Wartenberg
Třetí místopředsedkyně Luise Neuhaus-Wartenberg

Předseda

  • svolává zasedání zemského sněmu a řídí je. Přitom dohlíží na dodržování jednacího řádu. Pomáhají mu vždy dva zapisovatelé.
  • hájí důstojnost a práva zemského sněmu.
  • je v budově zemského sněmu vykonavatelem domovního práva a policejní moci.
  • spravuje ekonomické záležitosti zemského sněmu v souladu s ustanoveními rozpočtového zákona.
  • zodpovídá za služební styk zemského sněmu, např. se státní vládou.