Ansicht der Kamera auf der Pressetribüne

Úlohy

Co dělá zemský sněm?

Detailansicht öffnen:
Pohled do plenárního sálu Saského zemského sněmu.

Schvalování zákonů

Saský zemský sněm rozhoduje o všech zákonech, které spadají do kompetence Saska, např. v oblasti školství a policejního práva. Kromě toho parlament schvaluje rozpočet Svobodného státu.

Právo podávat v zemském sněmu návrhy zákonů přísluší frakcím, šesti a více poslancům, státní vládě a lidu formou lidového návrhu.

Usnesení zemského sněmu jsou přijímána valným shromážděním - plénem - zásadně ve veřejném zasedání. Plénum je zároveň i fórem pro veřejné debaty, pro důležitá politická sdělení jednotlivých poslanců, frakcí a státní vlády.

 

Volba představitelů

Detailansicht öffnen: Edit RedDot Bildunterschrift President of the State Parliament Dr. Matthias Rößler (l.) swears in Prime Minister Michael Kretschmer on 20 December 2019.
Prezident zemského sněmu Dr. Matthias Rößler (l.) bere dne 20. prosince 2019 pod přísahu parlamentem voleného předsedu vlády Svobodného státu Sasko,Michaela Kretschmera.
Detailansicht öffnen: Dr. Matthias Grünberg (r.) is sworn in as President of the Saxon Consitutional Court after his election by President oft he State Parliament Dr. Matthias Rößler
Prezident zemského sněmu Dr. Matthias Rößler (l.) bere pod přísahu Dr. Matthiase Grünberga poté,, co byl zvolen za předsedu Saského ústavního soudu.

Kromě vlastních představitelů (předsedy a místopředsedů) volí poslanci celou řadu dalších osob, např.:

Předsedu vlády:

Je zemským sněmem zvolen většinou jeho členů v tajném hlasování bez rozpravy. Předseda vlády jmenuje a odvolává státní ministryně a ministry a jmenuje své zástupce.

Členy Saského ústavního soudu:

Ústavní soud je ústavním orgánem, který má rovnoprávnou pozici se zemským sněmem a vládou státu. Pro zvolení je nutná dvoutřetinová většina v zemském sněmu. Soudci rozhodují v ústavních sporech mezi ústavními orgány, dále rozhodují o slučitelnosti státních zákonů se saskou ústavou.

 

Kontrola vlády státu

Saský zemský sněm kontroluje práci vlády státu. Poslanci mají pro tuto práci k dispozici různé nástroje a postupy, např.:

Méně závažné interpelace:

Všichni poslanci mohou směřovat písemné dotazy vládě státu. Tyto dotazy musí být (až na několik málo výjimek) zodpovězeny. Méně závažné interpelace jsou nejčastěji využívaným prostředkem.

Dotazování (interpelace) vlády státu:

V každém plenárním týdnu mají poslanci v parlamentu možnost žádat o slyšení jednoho člena vlády státu. Minimálně jednou za rok se tomuto slyšení (interpelacím) postaví předseda vlády.

Vyšetřovací výbory:

Na žádost pětiny poslanců musí být zřízen vyšetřovací výbor. Úkolem těchto výborů je prověřování skutkových okolností, jejichž objasnění je ve veřejném zájmu.

Vyjadřování názorů

Detailansicht öffnen:
Debata během plenárního zasedání Saského zemského sněmu
Detailansicht öffnen: TV-Interview in the lobby of the saxon State Parliament

Zemský sněm má rovněž důležitou funkci jako veřejné politické fórum Svobodného státu. Právě zde se mají vyjadřovat rozmanité názory a mínění, které nakonec přispějí k nalezení politického řešení. V Saském zemském sněmu se mají svobodně projevovat názory lidu.

Galerie pro návštěvníky/vestibul: Občanky a občané, nahlášené skupiny návštěvníků a zástupci médií mohou sledovat plenární zasedání z galerie pro návštěvníky (informace pro návštěvníky). Galerie pojme až 150 osob. Vyloučení veřejnosti smí zemský sněm odhlasovat pouze dvoutřetinovou většinou hlasů.

Vestibul před sálem pro plenární zasedání slouží poslancům, členům vlády státu a novinářům jako místo pro setkávání, rozhovory a interview.