Informace pro návštěvníky

Informace pro návštěvníky

Detailansicht öffnen:
Pohled do plenárního sálu z tribuny pro diváky

Jako jednotlivec můžete navštívit Saský zemský sněm jednoduše a bez předchozího pozvání během našich úředních hodin. Chcete-li navštívit plenární zasedání, vezměte prosím v úvahu náš plán zasedání.

V případě početnějších skupin návštěvníků je vhodné se předem ohlásit, abychom mohli zajistit, že budete mít na tribuně diváků dostatek místa a abychom pro Vás mohli zorganizovat průvodce. Zavolejte nám prosím a dojednejte si s námi termín a program návštěvy.

Zemský sněm je možno navštívit i ve dnech, kdy se nekonají žádná zasedání. V rámci jednohodinové prohlídky je návštěvníkům vysvětleno složení, úkoly a způsob práce parlamentu. Na přání a podle možností jsou v těchto dnech návštěvníkům k dispozici poslanci pro rozhovor. Rádi pro vás zorganizujeme i prohlídku v němčině nebo angličtině.
Pro návštěvníky plenárních zasedání a foyeru pro občany je určen vchod pro občany v nové budově parlamentu nacházející se přímo na břehu Labe. Pro návštěvníky frakcí a Správy zemského sněmu je určen vchod ve staré budově z náměstí Bernhard-von-Lindenau-Platz.

Chcete-li se v zemském sněmu porozhlédnout ještě před návštěvou, můžete tak učinit v rámci virtuální prohlídky (k dispozici pouze v němčině).

Oddělení služeb pro návštěvníky

Přihlášení k prohlídkám zemského sněmu a návštěvě plenárních zasedání:

Tel. 0351 493-5132
Napsat e-mail

Občanský vestibul v nové budově

Volný vstup pro návštěvníky, výstava „Saský parlament“
Otevírací doba: pondělí až pátek od 9 do 18 hodin