Ansicht auf das Plenum von oben

Skład

Kto zasiada w Landtagu?

Detailansicht öffnen: Einblick in das Studio der Wahlnacht
Wybory do Landtagu 2019

Saksoński Landtag VII kadencji został wybrany 1 wrzesień 2019 r. Kadencja trwa pięć lat. Zgodnie z ordynacją wyborczą do Saksońskiego Landtagu posłowie wybierani są w wyborach powszechnych, bezpośrednich, wolnych, równych i tajnych.

60 mandatów przypada na posłów w okręgach wyborczych, na których wyborcy głosują bezpośrednio („pierwszy głos”) wybierając konkretną osobę na posła do Landtagu.

Pozostałe mandaty - z reguły również 60 - otrzymują partie, które otrzymały przynajmniej pięć procent głosów na listę („drugi głos”).

 

Skład parlamentu

W wyborach 2019 r. partie uzyskały procentowo następujące wyniki:

Partia

Udziały głosów

CDU (Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna)

32,1 %

AfD (Alternatywa dla Niemiec)

27,5 %

DIE LINKE (Lewica)

10,4 %

GRÜNE (Sojusz 90/Zieloni)

8,6 %

SPD (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)

7,7 %

 

Zasadniczo w skład Saksońskiego Landtagu wchodzi 120 posłów. Ponieważ jedno miejsce przypadające frakcji AfD nie zostało obsadzone, Saksoński Landtag VII kadencji liczy 119 zamiast 120 posłów.
119 posłów Landtagu tworzy w parlamencie pięć frakcji. Liczba miejsc przypadających partiom wynika z liczby głosów oddanych na poszczególne listy podczas wyborów do Landtagu.

Podział miejsc

Największą frakcję tworzy CDU, która zdobyła 32,1% głosów i ma 45 mandatów, a tuż za nią plasuje się AfD z 38 mandatami (27,5%). Trzech posłów wystąpiło z frakcji, dlatego AfD dysponuje obecnie 35 mandatami. DIE LINKE zdobyła 14 mandatów (10,4%), a BÜNDNIS­GRÜNE 12 mandatów (8,6%). Najmniejszą frakcją jest licząca 10 mandatów (7,7%) SPD.

 

Frakcje

Mandaty

 CDU (Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna)

44

 AfD (Alternatywa dla Niemiec)

34

 DIE LINKE (Lewica)

14

 BÜNDNISGRÜNE (Sojusz 90/Zieloni)

12

 SPD (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)

10

 niezrzeszeni

5

 łącznie

119

 

Podział ze względu na płeć

W Landtagu zasiadają 33 kobiety i 86 mężczyzn. To oznacza, że udział kobiet wynosi 28,57 %. Pomiędzy frakcjami istnieją znaczne różnice. W przypadku frakcji DIE LINKE kobiety stanowią większość – 64,3 %. W BÜNDNISGRÜNE udział kobiet wynosi 50,00%. W SPD oraz CDU kobiety stanowią odpowiednio 40,00 % i 22,73 %, są wiec w mniejszości, tak samo jak w przypadku AfD, gdzie jest ich 11,76 %.

 

 

kobiety (liczba)

kobiety (w procentach)

mężczyźni (liczba)

mężczyźni (w procentach)

łącznie

CDU (Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna)

10

22,73 %

34

77,27 %

44

AfD (Alternatywa dla Niemiec)

4

11,76 %

30

88,24 %

34

LINKE (Lewica)

9

64,29 %

5

35,71 %

14

BÜNDNISGRÜNE (Sojusz 90/Zieloni)

6

50,00 %

6

50,00 %

12

SPD (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec)

4

40,00 %

6

60,00 %

10

 niezrzeszeni

0

0,00 %

5

100,00 %

5

łącznie

33

27,73 %

86

72,27 %

119

Podział ze względu na wiek

Podział ze względu na wiek – łącznie i według frakcji/niezrzeszonych

Posłowie

CDU

AfD

LINKE

BÜNDNIS-
GRÜNE

SPD

niezrzeszeni

łącznie

procent

1946-1950

2

0

0

0

0

0

2

1,68 %

1951-1955

3

3

0

1

0

0

6

5,88 %

1956-1960

5

3

0

0

2

0

10

8,40 %

1961-1965

6

8

1

1

0

0

16

13,45 %

1966-1970

6

5

1

1

0

3

16

13,45 %

1971-1975

13

8

3

1

4

0

29

24,37 %

1976-1980

4

2

4

2

3

1

16

13,45 %

1981-1985

4

3

3

3

0

1

14

11,76 %

1986-1990

1

2

1

0

1

0

5

4,20 %

1991-1995

0

0

1

1

0

0

2

1,68 %

1996

0

0

0

2

0

0

1

1,68 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

łącznie

44

34

14

12

10

5

119

100,00 %