Stopka redakcyjna

W sprawach Saksońskiego Landtagu reprezentantem Wolnego Państwa Saksonii jest prezydent dr Matthias Rößler.
Nie przyjmujemy dokumentów z podpisem elektronicznym lub elektronicznych dokumentów szyfrowanych.

Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu § 18, ust. 2, zdanie 1 umowy państwowej w sprawie mediów jest:

  • Ivo Klatte w odniesieniu do strony internetowej, a także kont Saksońskiego Landtagu na Twitterze, Instagramie oraz YouTube.

Redakcja

  • Christian Schulze, Katja Ciesluk

Webmaster

Hartmut Glaß, Sven Kostirka, Saksoński Landtag, adres zob. wyżej

Realizacja

XIMA MEDIA GmbH
Sudhausweg 7-9
01099 Drezno
Telefon: 0049 351 810-500
https://www.xima.de

EDASwebservices (rubryka Media i Publikacje/dokumenty parlamentarne)
msg systems ag
Zwickauer Straße 16a
09112 Chemnitz
Telefon: 0049 371 67403-0
https://msg.group.de

Informacje dotyczące odpowiedzialności

Saksoński Landtag jest dostawcą usług w rozumieniu § 2, nr 1 niem. ustawy o telemediach (TMG). Treści stron Saksońskiego Landtagu zostały opracowane z dużą starannością. Nie udziela się jednak gwarancji co do ich poprawności, kompletności i aktualności treści.

Jako dostawca usług, zgodnie z § 7, ust. 1 TMG Saksoński Landtag ponosi odpowiedzialność za własne treści na swoich stronach zgodnie z ogólnymi przepisami.

Zgodnie z § 8 do 10 TMG nie ma jednak obowiązku monitorowania przesyłanych lub zapisywanych informacji zewnętrznych, ani badania okoliczności wskazujących na działanie bezprawne. Powyższy zapis nie narusza obowiązku usunięcia lub zablokowania możliwości korzystania z informacji w ramach ogólnie obowiązującego prawa. To zobowiązanie zachodzi jednak dopiero po uzyskaniu wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa.

Na stronie Saksońskiego Landtagu znajdują się linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść Landtag nie ma żadnego wpływu i od których wyraźnie się dystansuje. Podkreśla się, że dotyczy to także stron internetowych frakcji reprezentowanych w Saksońskim Landtagu. Za treści na stronach znajdujących się pod adresem linków zawsze odpowiada ich właściciel lub operator. Strony znajdujące się pod adresem linków zostały sprawdzone pod kątem naruszeń prawa w momencie zamieszczania linków. Nie wykryto wówczas żadnych treści niezgodnych z prawem. Późniejsze zmiany na stronach znajdujących się pod adresem linków mogą wiązać się z wprowadzeniem niezgodnych z prawem lub karalnych treści bez wiedzy Saksońskiego Landtagu. W przypadku ujawnienia naruszeń prawa takie linki będą natychmiast usuwane.

Wolne Państwo Saksonii oraz jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wykorzystanie informacji zamieszczonych na tej stronie internetowej. Powyższe nie narusza odpowiedzialności w przypadku naruszenia obowiązku urzędowego zgodnie z § 839 niemieckiego kodeksu cywilnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wyświetlanie lub pobieranie danych.

Informacje dotyczące praw autorskich

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej Saksońskiego Landtagu są chronione prawami autorskimi. Jeśli określone zostały specjalne warunki korzystania, odnoszące się do wykorzystywania treści zamieszczonych na stronie internetowej, mają one znaczenie priorytetowe. Poza tym pobieranie lub drukowanie treści dozwolone jest wyłącznie do użytku prywatnego. Wszelkie wykorzystanie wykraczające poza ten zakres, w szczególności wykorzystywanie i rozpowszechnianie komercyjne, są niedozwolone i wymagają pisemnej zgody

Saksońskiego Landtagu. W razie potrzeby nawiąże on kontakt z poszczególnymi twórcami lub osobami uprawnionymi do wykorzystywania tych treści.

Określenia osób

Saksoński Landtag stosuje w Internecie zarówno żeńskie i męskie zwroty osobowe obok siebie, jak i ogólną formę męską. Poszczególne określenia odnoszą się zawsze do wszystkich ludzi, niezależnie od płci. Krótszy sposób wyrażania służy lepszej czytelności oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Wydawca

Saksoński Landtag,
konstytucyjny organ Wolnego Państwa Saksonii
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Drezno

Telefon: +49 351 493-50

Faks: +49 351 493-5900

Napisać e-mail