Ansicht der Kamera auf der Pressetribüne

Zadania

Czym zajmuje się Landtag?

Uchwalanie ustaw

Saksoński Landtag uchwala wszelkie ustawy wchodzące w zakres kompetencji Saksonii, np. w sektorze szkolnictwa oraz w zakresie prawa policyjnego. Ponadto parlament uchwala budżet Wolnego Państwa Saksonii.

Prawo zgłaszania do Landtagu projektów ustaw przysługuje frakcjom, grupom sześciu lub więcej posłów, rządowi krajowemu oraz obywatelom (obywatelska inicjatywa ustawodawcza).

Landtag podejmuje uchwały na sesji plenarnej zasadniczo na posiedzeniach jawnych. Sesja plenarna stanowi równocześnie forum debaty publicznej, ważnych wystąpień politycznych poszczególnych posłów, frakcji i rządu krajowego.

Wybór reprezentantów

Detailansicht öffnen: Edit RedDot Bildunterschrift President of the State Parliament Dr. Matthias Rößler (l.) swears in Prime Minister Michael Kretschmer on 20 December 2019.
Prezydent Landtagu, dr Matthias Rößler (l.) zaprzysięga w dniu 20 grudnia 2019 r. wybranego przez parlament premiera Wolnego Państwa Saksonii, Michaela Kretschmera.
Detailansicht öffnen: Dr. Matthias Grünberg (r.) is sworn in as President of the Saxon Consitutional Court after his election by President oft he State Parliament Dr. Matthias Rößler
Prezydent Landtagu, dr Matthias Rößler (l.) zaprzysięga dra Matthiasa Grünberga, który został wybrany na prezydenta Saksońskiego Trybunału Konstytucyjnego.

Oprócz własnych reprezentantów, takich jak prezydent i wiceprezydenci, posłowie wybierają wiele innych osób na ważne stanowiska, takich jak np.:

Premier:

jest on wybierany przez Landtag większością głosów parlamentarnych w tajnym głosowaniu bez debaty. Premier powołuje i odwołuje ministrów oraz wyznacza swoich zastępców.

Członkowie Saksońskiego Trybunału Konstytucyjnego:

Trybunał Konstytucyjny jest organem konstytucyjnym równouprawnionym w stosunku do Landtagu i rządu krajowego. Do wyboru członków niezbędna jest większość dwóch trzecich w Landtagu. Sędziowie rozstrzygają spory w kwestiach prawa konstytucyjnego pomiędzy organami konstytucyjnymi, a także w kwestii zgodności ustaw krajowych z Konstytucją Saksonii.

Kontrola rządu krajowego

Saksoński Landtag kontroluje pracę rządu krajowego. Posłowie mają przy tym do dyspozycji różne instrumenty i procedury, na przykład:

Małe interpelacje:

wszyscy posłowie mogą kierować pisemne interpelacje do rządu krajowego, na które – z niewielkimi wyjątkami – musi zostać udzielona odpowiedź. Małe interpelacje są najczęściej stosowanym środkiem.

Pytania do rządu krajowego:

w każdym tygodniu obrad posłowie mogą zadawać pytania członkom rządu krajowego w parlamencie. Co najmniej raz w roku na takie pytania odpowiada premier.

Komisje śledcze:

na wniosek jednej piątej posłów musi zostać powołana komisja śledcza. W ramach takiej komisji badane są sytuacje, których wyjaśnienie leży w interesie publicznym.

Wyrażanie opinii

Detailansicht öffnen:
Debata podczas posiedzenia plenarnego w Saksońskim Landtagu
Detailansicht öffnen: TV-Interview in the lobby of the saxon State Parliament

 Ważna jest także funkcja Landtagu jako publicznego forum politycznego Wolnego Państwa Saksonii. Ważne, by pojawiało się tu jak najwięcej różnorodnych opinii, które przyczyniają się do podejmowania decyzji politycznych. Jednocześnie w Saksońskim Landtagu swój wyraz powinny znaleźć opinie panujące w narodzie.

Galeria dla gości/lobby: obywatele i obywatelki, zgłoszone grupy wycieczkowe oraz przedstawiciele mediów mogą obserwować posiedzenia plenarne z galerii dla gości (informacje dla odwiedzających). Galeria mieści do 150 osób. Landtag może zdecydować o wyłączeniu jawności wyłącznie większością dwóch trzecich głosów.

Lobby przed salą plenarną służy posłom, członkom rządu krajowego oraz dziennikarzom jako miejsce spotkań do rozmów i wywiadów.