Frakcje

Zadania i możliwości wpływu

Frakcje zrzeszają co najmniej sześciu posłów należących do jednej partii lub wybranych do Landtagu na podstawie propozycji wyborczych jednej partii. Poseł do Landtagu może należeć tylko do jednej frakcji.  
W kontekście działań na rzecz dalszego rozwoju demokracji partyjnej frakcje stanowią niezbędny instrument praktyki konstytucyjnej oraz istotny czynnik tworzenia woli politycznej, której tworzenie opiera się na swobodnej decyzji posła w ramach wykonywania mandatu. Możliwości wpływania na prace legislacyjne wynikają z następujących zasad:

  • Frakcje mogą wnosić pod obrady Landtagu projekty ustaw i wnioski.
  • Najsilniejszej frakcji przysługuje przywilej proponowania kandydata na prezydenta Landtagu.
  • Stosunek sił między frakcjami decyduje o składzie prezydium, komisji, przy wyborze przewodniczących komisji oraz ich zastępców, a także przy ustalaniu limitów czasowych dla wystąpień na posiedzeniu plenarnym.

Frakcje w Saksońskim Landtagu VII kadencji

Frakcja CDU

Christian Hartmann

Przewodniczący frakcji

Sören Voigt

Dyrektor zarządzający frakcji parlamentarnej

CDU-Fraktion

Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden

Telefon: 0351 493-5611

Napisać e-mail

Frakcja AfD

Jörg Urban

Przewodniczący frakcji

Jan-Oliver Zwerg

Dyrektor zarządzający frakcji parlamentarnej

AfD-Fraktion

Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden

Telefon: 0351 493-4201

Napisać e-mail

Frakcja DIE LINKE (Lewicy)

Rico Gebhardt

Przewodniczący frakcji

Marco Böhme

Dyrektor zarządzający frakcji parlamentarnej

Fraktion DIE LINKE

Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden

Telefon: 0351 493-5800

Napisać e-mail

Frakcja BÜNDNISGRÜNE (Sojusz 90/Zieloni)

Franziska Schubert

Przewodniczący frakcji

Valentin Lippmann

Dyrektor zarządzający frakcji parlamentarnej

Fraktion BÜNDNISGRÜNE

Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden

Telefon: 0351 493-4800

Napisać e-mail

Frakcja SPD

Dirk Panter

Przewodniczący frakcji

Sabine Friedel

Dyrektor zarządzający frakcji parlamentarnej

SPD-Fraktion

Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden

Telefon: 0351 493-5700

Napisać e-mail