Informacje o ochronie danych osobowych

Informacje o ochronie danych osobowych na stronie internetowej Saksońskiego Landtagu

Operatorem tej strony internetowej oraz administratorem w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz niem. ustawy o telemediach (TMG) jest Saksoński Landtag, Bernhard-von-Lindenau-Platz 1, 01067 Drezno.

Saksoński Landtag podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować ochronę danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową. Ściśle przestrzegamy określonych w RODO zasad w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. Poniższa polityka prywatności zawiera informacje dla użytkowników dotyczące zakresu i celu przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej.

Protokołowanie

Wejścia na nasze serwery internetowe są protokołowane wyłącznie anonimowo. Rejestrowany jest wyłącznie fakt dostępu oraz wyświetlany dokument. W każdym przypadku wykluczone jest odniesienie do osoby użytkownika. Zgromadzone dane protokołu są zapisywane na serwerze internetowym wyłącznie na okres 90 dni.

Pliki cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na dysku twardym. Pliki cookie umożliwiają ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej. Saksoński Landtag wykorzystuje dwa rodzaje plików cookie, wymaganych ze względów technicznych: jeden plik cookie jest potrzebny do przeglądania strony internetowej i po zakończeniu sesji jest usuwany. Drugi plik cookie jest umieszczany po to, aby użytkownik potwierdził okno zawierające wskazówki dotyczące korzystania z plików cookie oraz link do informacji o ochronie danych osobowych. Jeśli plik cookie został zainstalowany, okno ze wskazówkami nie jest wyświetlane.

e-tracker

Na podstawie tych danych mogą być tworzone profile korzystania opatrzone pseudonimem. W tym celu stosowany jest plik cookie. Bez odrębnie udzielonej zgody dane pobierane przy zastosowaniu technologii e-tracker nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej stronę internetową i nie są zestawiane z danymi osobowymi dotyczącymi użytkownika opatrzonego pseudonimem. W każdej chwili można sprzeciwić się gromadzeniu i zapisywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Saksoński Landtag prowadzi na swoich stronach internetowych analizę sieciową z opcją ochrony danych „Rozszerzona zgodność z przepisami o ochronie danych”. To oznacza, że nie są przetwarzane kompletne adresy IP. Poza tym adresy IP są zapisywane wyłącznie w formie anonimowej. W celu anonimizacji następuje skrócenie o 8 ostatnich bitów. W celu optymalizacji treści analizowane są kategorie analityki internetowej „użytkownicy” (liczba i częstotliwość), „korzystanie” (treści, strony wejściowe i wyjściowe, klikanie), „pochodzenie” (kraj, wyszukiwarki), oraz technologie dostępu „sieć” i „dostęp mobilny”.

Link do sprzeciwu (w języku niemieckim): Sprzeciw wobec analizy za pomocą e-tracker

Postępowanie z danymi osobowymi

Podczas wizyty na stronie internetowej dane osobowe są przetwarzane przez Saksoński Landtag w zależności od rodzaju korzystania. Podstawę prawną stanowią art. 6, ust. 1, zdanie 1 e) RODO w połączeniu z § 3 SächsDSDG (realizacja zadań w ramach wykonywania władzy publicznej), art. 6, ust. 1, zdanie 1 f) RODO (uprawnione interesy w ramach promocji Saksońskiego Landtagu) lub art. 6, ust. 1, zdanie 1 a) RODO (wyrażenie zgody), a także przepisy Saksońskiego Landtagu o ochronie danych osobowych. O szczegółach informujemy poniżej.

Wiadomości i zamówienia

Na stronie internetowej Saksońskiego Landtagu istnieje możliwość wysyłania wiadomości do Saksońskiego Landtagu, frakcji, posłów, poszczególnych działów lub pracowników administracji Saksońskiego Landtagu, a także zamawiania publikacji. W tym celu niezbędne jest podanie danych osobowych lub firmowych. Wprowadzanie danych następuje zwykle poprzez dany formularz kontaktowy. Po zakończeniu wprowadzania danych na ich podstawie jest generowana wiadomość e-mail, przesyłana na serwer Saksońskiego Landtagu i stamtąd przekazywana do właściwego odbiorcy w Saksońskim Landtagu. Szczegóły opisano poniżej w odniesieniu do poszczególnych możliwości wprowadzania danych.
Korzystanie z oferowanych świadczeń i usług przez użytkownika odbywa się wyłącznie dobrowolnie i po wyrażeniu zgody przez użytkownika. Wprowadzając dane do określonego formularza i wysyłając formularz, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wprowadzonych przez niego danych w celu, jakiemu służy przesłanie danych. W każdej chwili można odwołać zgodę ze skutkiem na przyszłość. Odwołanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Odwołanie zgody można przekazać na piśmie do Saksońskiego Landtagu, Bernhard-von-Lindenau-Platz 1, 01067 Drezno lub przesłać elektronicznie za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Rodzaj i zakres przetwarzanych danych zależą od danego celu gromadzenia danych. Podane dane osobowe (w szczególności nazwisko, adres e-mail) są przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamówionych publikacji lub informacji albo też do celów wyraźnie określonych w danym formularzu kontaktowym.

Szczegóły:

Wiadomości do Saksońskiego Landtag, frakcji, posłów, poszczególnych działów lub pracowników administracji Saksońskiego Landtagu

W przypadku wiadomości przesyłanych przez formularze kontaktowe na stronie internetowej gromadzimy następujące dane:

 • Temat
 • Tekst wiadomości
 • Dane kontaktowe nadawcy, w szczególności adres e-mail (tylko po dokonaniu odpowiedniego wyboru w formularzu kontaktowym).

Jeśli wiadomości są skierowane do działów i pracowników Saksońskiego Landtagu, powyższe dane będą tam przetwarzane podczas trwania indywidualnej komunikacji z daną osobą, a następnie w razie potrzeby przekazywane do właściwych organów wewnętrznych i zewnętrznych.

Wiadomości do posłów lub frakcji będą przekazywane na adresy e-mail podane przez poszczególnych posłów lub frakcje w Saksońskim Landtagu, ewentualnie także bez szyfrowania na adres e-mail u prywatnego dostawcy; nie ma miejsca odrębne zapisywanie danych na serwerze internetowym Saksońskiego Landtagu.

Zamawianie publikacji oraz Kuriera Landtagu

W przypadku zamawiania publikacji pobieramy adres do wysyłki wraz z następującymi danymi:

 • Publikacja
 • Instytucja (opcjonalnie)
 • Nazwisko
 • Ulica, numer domu
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Numer telefonu (opcjonalnie)
 • Adres e-mail

Podane przez użytkownika dane są przekazywane bezpośrednio przez e-mail do działu odpowiedzialnego za wysyłkę. Po wysłaniu zamówienia dane są przez ten dział usuwane po czterech tygodniach od wysyłki.

W przypadku zamówienia abonamentu Kuriera Landtagu dane osobowe zostaną przekazane do przedsiębiorstwa, które zajmuje się regularną wysyłką Kuriera Landtagu (obecnie jest to SDV – Die Medien AG, Tharandter Straße 23-35, 01159 Drezno) i pozostaną zapisane tam oraz w Saksońskim Landtagu przez cały okres trwania prenumeraty.

Wysyłka kalendarza dla uczniów realizowana jest częściowo bezpośrednio przez wyznaczoną do tego drukarnię (obecnie: Druckerei Thieme Meißen GmbH, Zaschendorfer Str. 91, 01662 Meißen). W tym celu niezbędne do wysyłki dane osobowe zostaną przekazane do drukarni.

Rezygnacja z prenumeraty Kuriera Landtagu

W przypadku rezygnacji z prenumeraty Kuriera Landtagu rejestrujemy

 • Nazwisko
 • Ulica, numer domu
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Numer klienta

Zgromadzone dane zostaną przekazane do przedsiębiorstwa realizującego wysyłkę Kuriera Landtagu, aby zlecić zakończenie prenumeraty. Po zakończeniu prenumeraty dane zostaną usunięte zarówno w przedsiębiorstwie realizującym wysyłkę, jak i w Saksońskim Landtagu.

Sieci społecznościowe oraz narzędzia dostawców zewnętrznych

Aby prezentować treści na naszej stronie internetowej w interesujący sposób oraz stworzyć możliwość łatwego rozpowszechniania treści, korzystamy z usług innych dostawców. Poniżej zostały objaśnione związane z tym procedury przetwarzania danych. Należy zwrócić uwagę, że podane informacje o ochronie danych osobowych odnoszą się tylko do korzystania ze strony internetowej Saksońskiego Landtagu, a nie do usług dostawców zewnętrznych.

Facebook i Twitter

Określone treści zamieszczone na stronie internetowej Saksońskiego Landtagu można udostępniać za pośrednictwem sieci społecznościowych Facebook i Twitter, a tym samym polecać je swoim znajomym. Po wyświetleniu strony internetowej Saksońskiego Landtagu dane nie są automatycznie przekazywane do operatorów sieci społecznościowych. Dopiero po naciśnięciu przycisku do udostępniania, opatrzonego logo danej sieci społecznościowej, przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z siecią społecznościową. Niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany w sieci społecznościowej, przekazywane są do niej jego dane, m.in. adres IP i ewentualnie identyfikator urządzenia. Jeśli użytkownik zaloguje się następnie w sieci społecznościowej lub w momencie naciśnięcia przycisku do udostępniania jest już zalogowany, sieć społecznościowa przyporządkowuje tę czynność do profilu użytkownika. Poza tym nie mamy wiedzy o treści pobieranych danych oraz celu przetwarzania danych przez sieć społecznościową. Dlatego zalecamy, by zapoznać się także z informacjami o ochronie danych osobowych u operatorów sieci społecznościowych. Można je znaleźć tutaj:

Auf der Startseite der Website des Sächsischer Landtag erfolgt eine Darstellung der aktuellen Twitter-Nachrichten des Sächsischer Landtag. Zum Abruf des Twitter-Feeds wird Twitter automatisch ihre IP-Adresse übermittelt.

Yumpu

Saksoński Landtag udostępnia do wglądu różne publikacje poprzez obsługiwaną przez i-magazine AG (Gewerbestraße 3, 9444 Diepoldsau, Szwajcaria) usługę Yumpu. Podczas wizyty na stronie internetowej Saksońskiego Landtagu żadne dane nie są automatycznie przekazywane do Yumpu. Dopiero po kliknięciu podglądu publikacji następuje przekazanie adresu IP na serwer Yumpu, aby możliwe było wyświetlenie stamtąd cyfrowej publikacji. Ponadto, o ile przeglądarka użytkownika na to pozwala, Yumpu instaluje plik cookie. Nie mamy wiedzy o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Yumpu. Zalecamy zapoznanie się z ogólnymi warunkami handlowymi i-magazine AG (https://www.yumpu.com/de/info/agb).

Openroute Service

Na stronie internetowej Saksońskiego Landtagu jest dostępne narzędzie do zaplanowania trasy dojazdu do Saksońskiego Landtagu. Saksoński Landtag wykorzystuje do tego celu usługę Openroute Service (HeiGIT gGmbH, Schloss-Wolfsbrunnenweg 33, 69118 Heidelberg). Podczas korzystania z usługi są wyświetlane interaktywne mapy od dostawców zewnętrznych oraz pobierane są dane osobowe, takie jak np. adres IP. W związku z tym prosimy zapoznać się z informacjami o ochronie danych osobowych w Openroute Service openrouteservice.org, OpenStreetMap Foundation osmfoundation.org.

Prawo do informacji i inne prawa osoby, której dotyczą dane

Po otrzymaniu prośby chętnie udzielimy informacji, czy i jakie dane osobowe użytkownika są przetwarzane w ramach funkcjonowania tej strony internetowej. Wyraźnie zwracamy uwagę na przysługujące prawa do usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu lub przesyłania danych. Aby się z nimi zapoznać, należy zwrócić się do urzędowego inspektora ochrony danych.

Urzędowy inspektor ochrony danych

Jako inspektor ochrony danych w administracji Saksońskiego Landtagu do Państwa dyspozycji jest pani Stefanie Hischer, która chętnie odpowie na pytania dotyczące ochrony danych oraz przysługującego prawa do informacji oraz innych praw osoby, której dotyczą dane. Można się z nią skontaktować przez formularz kontaktowy.

Organ nadzorczy

Właściwym organem nadzorczym jest Saksoński Inspektor Ochrony Danych. Zgodnie z art. 77, ust. 1 RODO, bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków zaskarżenia, mają Państwo prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorczym, jeśli są Państwo zdania, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych jest niezgodne z RODO.

Linki do zewnętrznych stron internetowych

Saksoński Landtag nie ponosi odpowiedzialności za treści zewnętrznych stron internetowych, do których prowadzą linki zamieszczone na stronie www.landtag.sachsen.de. Jeśli na stronach znajdujących się pod adresem linków natrafią Państwo na treści wątpliwe lub niezgodne z prawem, będziemy wdzięczni za informację.