Wita prezidenta krajneho sejma dr. Matthiasa Rößlera

dr. Matthias Rößler

biografiske podaća

 • narodźeny 14. januara 1955 w Drježdźanach
 • ewangelsko-lutherski, ženjeny, 2 synaj

Powołanski puć

wot 1990 abitura
přizamkny so zakładna wojerska słužba
1975 do 1979 studij mašinotwara na Techniskej uniwersiće Drježdźany
1979 diplom
1979 do 1985

slědźerski student a asistent na Wysokej šuli za wobchadnistwo w
Drježdźanach

1983 promocija
 1979 do 1989  wuwučowanje na TU Drježdźany
 1985 do 1990  wuwićowy inženjer a nawoda slědźerskeho teama w Kombinaće lokomotiwotwar – Elektrotechniske zawody Henningsdorf
1990   Facultas Docendi

 

Dźěławosć w lětomaj 1989 a 1990

 • sobustaw w „Demokratischer Aufbruch“, předsydstwo NDR a krajne předsydstwo Sakska
 • zastupjer při „Kulowatym blidźe“ wobwoda Drježdźany
 • sobustaw koordinowaceho wuběrka za znowazałoženje Swobodneho stata Sakska, społnomócnjeny za krajnu strukturu a nawoda dźěłoweho staba „Kultus“
 • měšana komisija Badensko-Württembergska/Sakska, nawoda fachoweje komisije „Wědomosć a kubłanje“ resp. „Wysoka šula a wědomosć“

Politiske funkcije

 • wot 1990 sobustaw CDU
 • wot 1991 - 2009 předsyda wokrjesneho zwjazka CDU Mišno
 • wot oktobra 1990 sobustaw Sakskeho krajneho sejma
 • 1990 do 1994 wědomostnopolitiski rěčnik
 • 1994 do 2002 statny minister za kultus
 • 2002 do 2004 statny minister za wědomosć a wuměłstwo
 • 2005 do 2007 dowěrnik Enquete-komisije „Demografiske wuwiće“
 • 2006 do 2007 sobustaw zasadneje komisije CDU w Němskej
 • 2006 do 2007 předsyda Enquete-komisije „Konsekwency PISA-studije za šulske wuwiće w Hamburgu“ sejma Swobodneho a hanseatiskeho města Hamburg
 • 2006 do 2009 financnopolitiski rěčnik
 • 2008 do 2009 zastupowacy předsyda frakcije CDU
 • zastupowacy sobustaw a zastupjer němskich krajnych sejmow Federalistiskeje komisije zwjazka a krajow za noworjadowanje financnych poćahow
 • wot 29. septembra 2009 prezident Sakskeho krajneho sejma

Dalše tuchwilne funkcije

 • čestnohamtski sobustaw w kuratoriju Karla Mayoweje załožby