Życiorys prezydenta Landtagu dr Matthias Rößler

Dr. Matthias Rößler

Dane biograficzne

 • urodzony 14 stycznia 1955 r. w Dreźnie
 • wyznania ewangelicko-luterańskiego, żonaty, ojciec 2 synów

Kariera zawodowa

1973 matura
następnie zasadnicza służba wojskowa
1975 - 1979 studia Budowy Maszyn na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie
1979 dyplom
1979 - 1985

student studiów doktoranckich i asystent na Wyższej Szkoły Komunikacji w Dreźnie

1983 promocja doktorska
 1979 - 1989  wykładowca na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie
 1985 - 1990  inżynier ds. rozwoju i kierownik Zespołu Badawczego w Kombinacie Budowy Lokomotyw - Zakładach Elektrotechnicznych w Henningsdorf
 1990  facultas docendi

 

Działalność w latach 1989 i 1990

 • członek ruchu „Demokratyczny Przełom”, Prezydium NRD oraz Prezydium Saksonii
 •  przedstawiciel okręgu drezdeńskiego przy „Okrągłym Stole”
 • członek komisji koordynacyjnej na rzecz ponownego utworzenia Wolnego Kraju Związkowego Saksonii, pełnomocnik ds. struktur krajowych i szef sztabu roboczego „Edukacja” 
 • Komisja Mieszana Badenia-Wirtembergia/Saksonia, kierownik komisji ds. „Nauki i Edukacji” wzgl. „Szkół Wyższych i Nauki”

Funkcje polityczne

 • od 1990 r. członek CDU
 • od 1991 - 2009 r. przewodniczący organizacji powiatowej CDU w Miśni
 • od października 1990 r. członek Saksońskiego Landtagu
 • 1990 - 1994 rzecznik frakcji ds. nauki
 • 1994 - 2002 minister edukacji w rządzie krajowym
 • 2002 - 2004 minister nauki i sztuki w rządzie krajowym
 • 2005 - 2007 ombudsman komisji parlamentarnej „Rozwój Demograficzny”
 • 2006 - 2007 członek Federalnej Komisji Spraw Zasadniczych CDU Niemiec
 • 2006 - 2007 przewodniczący komisji parlamentarnej „Konsekwencje badań PISA dla rozwoju szkolnictwa w Hamburgu” Parlamentu Krajowego Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburga 
 • 2006 - 2009 rzecznik ds. finansów
 • 2008 - 2009 wiceprzewodniczący frakcji CDU
 • zastępca członka i przedstawiciel parlamentów niemieckich krajów związkowych w sprawie nowego uregulowania stosunków finansowych
 • od 29 września 2009 r. prezydent Saksońskiego Landtagu

Inne pełnione obecnie funkcje

 • honorowy członek kuratorium Fundacji „Karola Maya”