Impressum

Sächsischer Landtag
Präsidialbüro

Postfach 11 01 33
01330 Dresden

Brak dostępu dla dokumentów opatrzonych elektronicznym podpisem oraz zakodowanych dokumentów elektronicznych.

Odpowiedzialny w rozumieniu prawa prasowego: Ivo Klatte
Redaktor: Katja Ciesluk
Webmaster: Hartmut Glaß; Frank Berndt

Realizacja: webit!  Gesellschaft für Neue Medien;  Dresden (Drezno)

Realizacja EDASwebservices (Rubrik Parlamentsdokumente): msg systems ag  ; Chemnitz

Zgodnie z § 8 ustęp 1 ustawy o usługach teleinformatycznych (TDG) oraz § 5 umowy państwowej o usługach medialnych (MDStV) Saksoński Landtag jako dostawca treści (Content provider) odpowiada za udostępniane przez niego do wykorzystania "treści własne". Od tych treści należy odróżniać odniesienia ("linki") do treści innych dostawców. Przez takie odniesienia Saksoński Landtag udostępnia do korzystania "treści obce".
Saksoński Landtag przy pierwszym powiązaniu ocenił treści obce. Jednak linki są odniesieniami "żywymi" (dynamicznymi); dlatego też treści obce mogą ulegać zmianom bez wiedzy Saksońskiego Landtagu.

Odpowiedzialność za obce treści ponosi wyłącznie dostawca, który te treści udostępnia. Saksoński Landtag zaznacza niniejszym wyraźnie, że nie ma żadnego wpływu na formę i treść stron, do których użytkownik kierowany jest linkami z jego homepage. Dotyczy to zwłaszcza stron internetowych frakcji działających w Saksońskim Landtagu. Przed zainstalowaniem odpowiedniego linku strony internetowe innych dostawców są sprawdzane zgodnie z najlepszą wiedzą. Treści innych stron mogą ulegać zmianie bez wiedzy redakcji. Późniejsze zmiany połączonych linkami stron internetowych mogą prowadzić do tego, że bez wiedzy Saksońskiego Landtagu na te strony mogą być wprowadzane treści niezgodne z ustawą lub naruszające obowiązujące prawo. Na taki wypadek Saksoński Landtag z góry dystansuje się od treści niezgodnych z ustawą lub naruszających obowiązujące prawo. Natychmiast po powzięciu wiedzy o tym, że konkretna oferta internetowa, do której założony został link, może prowadzić do odpowiedzialności cywilnoprawnej lub karnoprawnej, zlikwiduje on link prowadzący do takich stron, o ile będzie to technicznie możliwe do wykonania.

Saksoński Landtag nie przejmuje żadnej gwarancji za aktualność, jakość, prawidłowość i kompletność przedstawionych informacji. Oprócz § 675 ustęp 2 kodeksu cywilnego, Wolny Kraj Związkowy Saksonia i jego funkcjonariusze nie odpowiadają za szkody zaistniałe w wyniku korzystania lub niekorzystania z informacji zawartych w niniejszej prezentacji internetowej. Odpowiedzialność w przypadku naruszenia obowiązku urzędowego według przepisów § 839 kodeksu cywilnego pozostaje nienaruszona. Oprócz tego nie odpowiada się za szkody zaistniałe przy wywoływaniu lub pobieraniu plików.

Prawa autorskie

Copyright 2007 Saksoński Landtag. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, fotografie, grafiki, pliki dźwiękowe, wideo i animacje oraz aranżacje podlegają prawu autorskiemu oraz innym ustawom o ochronie własności intelektualnej.

Pobieranie i wydruk tej publikacji dozwolony jest wyłącznie do użytku osobistego. Wszelkie inne, wykraczające poza to wykorzystanie, a zwłaszcza wykorzystanie do celów komercyjnych i rozpowszechnianie są zasadniczo zabronione i wymagają pisemnej zgody Saksońskiego Landtagu.

Uwaga o ochronie danych

Protokołowanie dostępu do naszego serwera internetowego odbywa się anonimowo. Rejestrowany jest tylko fakt dostępu oraz wywołany dokument. Odniesienie do osoby użytkownika jest jednoznacznie wykluczone. Dane protokołu przechowywane są przez okres dwóch miesięcy i analizowane w celach statystycznych. Cookies stosujemy wyłącznie w rubryce Parlamentsdokumente (dokumenty parlamentarne).

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące treści lub ochrony danych, to proszę kierować je na adres:

Sächsischer Landtag
Napisać e-mail

Pełnomocnik ds. ochrony danych

Ponadto jako osoba kontaktowa do Państwa dyspozycji jest także