Kontakt

Wšě naprašowanja, pokiwy a přeća móžeće rady přez e-mail. Z mjenom adresowane listy na zapósłancow, na Sakskich krajnych społnomócnjenych za škit datow abo za wukrajnikow so bjez komdźenja na tutych dale posrědkuja.

Sächsischer Landtag
Postfach 11 01 33
01330 Dresden


telefon: 0351 493-50
fax: 0351 493-5900
e-mail pisać

Direktne informacije k zapósłancam dóstanjeće přez pytanje zapósłancow a přez poskitki frakcije. Tu namakaće tež dalše kontaktne móžnosće k zapósłancam.