Informacije za wopytowarjow

Chceće Sakski krajny sejm wopytać?

To móžeće jako jednotliwc bjeze wšeho a bjez předchadźaceho přizjewjenja. Wobkedźbujće pak prošu naše wotewrjenske časy a tež plan posedźenjow, jeli chceće plenarne posedźenje wopytać.

Wo přizjewjenje prosymy wosebje pola wjetšich wopytowarskich skupinow, tak zo móžeće wěsći być, zo nańdźeće na přihladowarskej tribunje dosć městna a zo móžemy za Wašu skupinu zastaranje organizować. Prošu zawołajće na nas a dorěčće sej z nami termin wopyta, zo móžemy z Wami wopytowarski program wothłosować.

Tež na dnjach bjez posedźenjow móžeće krajny sejm wopytać. W běhu hodźinskeho wjedźenja so wopytowarjam zestawa, nadawki a wašnje dźěła krajneho sejma rozłoža. Na přeće a po móžnosći steja na tutych dnjach zapósłancy za rozmołwu z wopytowarjemi k dispoziciji. Rady organizujemy wjedźenje ve Vašej rěči.

Jeli chceće so do wopyta w krajnym sejmje  wobhladować, podajće so prošu na naše wirtuelne wobeńdźenje.

Sächsischer Landtag
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden


Website
Anfahrtsbeschreibung

Wopytowarjo plenarnych posedźenjow a wobydlerskeho foyera njech wužiwaja prošu wobydlerski zachod nowotwara direktnje při brjoze Łobja. Wopytowarjo frakcijow a zarjadnistwa krajneho sejma njech wužiwaja prošu zachod stareho twara na Naměsće Bernharda-von-Lindenau.

Twarjenja Sakskeho krajneho sejma leža njeposrědnje   při brjoze Łobja na kromje historiskeho centruma Drježdźanskeho stareho města mjez Marijinym mostom a Awgustusowym mostom. Semperowa opera a Cwinger wobmjezujetej ležownosć krajneho sejma do wuchodneho směra. Na zapadźe słužitej orientaciji hotel w něhdyšim Erlwein-składźe a kongresowy centrum ICC.