Impressum

Sächsischer Landtag
Präsidialbüro

Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden


telefon: 0049 351 493-50
fax: 0049 351 493-5900
e-mail pisać

Žadyn přistup za elektronisce signowane kaž tež za zaklučowane elektroniske dokumenty.

Zamołwity w zmysle nowinskeho zakonja: Ivo Klatte
redaktor: Katja Ciesluk
webmaster: Hartmut Glaß; Frank Berndt

realizowanje: webit!  Towarstwo za Nowe medije;  Drježdźany

realizowanje EDASwebservices (rubrika parlamentowe dokumenty): msg systems ag  ; Kamjenica

Sakski krajny sejm je jako poskićer wobsahow (Content provider) po § 8 wotrězk 1 zakonja teleposłužbow (TDG) resp. § 5 statneho zrěčenja za medijowe posłužby (MDStV) za „swójske wobsahi", kotrež ma k wužiwanju přihotowane, zamołwity. Wot tutych swójskich wobsahow su rozeznawać pokazki („linki") na wot druhich poskićerjow přihotowane wobsahi. Přez pokazki ma Sakski krajny sejm „cuze wobsahi" k wužiwanju přihotowane.

Sakski krajny sejm je při prěnim zwjazanju cuze wobsahi přehladał. Pola linkow jedna pak so stajnje wo „žiwe" (dynamiske) pokazki; cuze wobsahi su so tohodla změnić móhli, bjeztoho zo Sakski krajny sejm wo tym wě.

Zamołwitosć za cuze wobsahi leži jeničce pola toho poskićerja, kiž ma wobsahi přihotowane. Sakski krajny sejm z tym wuraznje podšmórnje, zo nima wón žadynžkuli wliw na wuhotowanje a wobsah tych stronow, na kotrež so z jeho homepage pokazuje. To płaći wuraznje tež za webstrony w Sakskim krajnym sejmje zastupjenych frakcijow. Před nastajenjom wotpowědneje pokazki su so webstrony druhich poskićerjow jara dokładnje pruwowali. Wobsahi druhich webstronow je móžno změnić bjez toho, zo redakcija to wě. Pozdźiša změna zalinkowanych internetnych stronow zapřija móžnosć, zo móža so přećiwozakonske abo njezakonske wobsahi bjez wědźenja Sakskeho krajneho sejma do tutych stronow zapisać. Za tutón pad so Sakski krajny sejm ze wšeho spočatka wot tutych přećiwozakonskich a njezakonskich wobsahow distancuje. Wón budźe njeposrědnje po tym, zo je zhonił, zo móže konkretny internetny poskitk, ke kotremuž je wón link wutworił, k ciwilnoprawniskej abo chłostanskoprawiskej zamołwitosći dowjesć, pokazku na tute strony zběhnyć, dalokož je to technisce móžno.

Sakski krajny sejm njerukuje za aktualitu, kwalitu, prawosć a dospołnosć poskićenych informacijow. Nimo § 675 wotrězk 2 BGB njejsu Swobodny kraj Sakska a jeho přistajeni zamołwići za škody, kiž nastanu přez wužiwanje abo njewužiwanje tuteho internetneho poskitka informacijow. Rukowanja při zranjenju winowatosće zastojnstwa po § 839 BGB so njedótka. Nimo toho njerukuje so za škody, kiž zawinuja so při wotwołanju abo nahrawanju datow .

Awtorske prawo

Copyright 2007 Sakski krajny sejm. Wšitke prawa wuměnjene. Wšě teksty, wobrazy, grafiki, zwukowe, widejowe a animaciske dataje kaž tež jich aranžementy podleža awtorskemu prawu a druhim zakonjam k škitej duchowneho swójstwa.

Download abo wućišć tutych wozjewjenjow je jenož za wosobinske wužiwanje dowoleny. Wšě dalše wužiwanja, wosebje komercionalne wužiwanje a rozšěrjenje, njejsu zasadnje dowolene a žadaja sej pisomnu dowolnosć Sakskeho krajneho sejma.

Pokazka k datowemu škitej

Přistupy k našemu webserverej so jenož anonymnje protokoluja. Zwěsćitej so jenož fakt přistupa a namołwjeny dokument. Poćah na wosobu wužiwarja je na kóždy pad njemóžny. Protokolowe daty so dwaj měsacaj składuja a statistisce wuhódnoća. Cookieje wužiwamy jenož w rubrice parlamentowe dokumenty.

Jeli maće hišće prašenja k wobsahej abo k datowemu škitej, wobroćće so prošu na:


e-mail pisać

Społnomócnjeny za škit datow

Nimo toho steji Wam tež społnomócnjeny kraja za škit datow jako narěčenski partner k dispoziciji.