Životopis prezidenta zemského sněmu dr. Matthiase Rößlera

dr. Matthiase Rößlera

Životopisné údaje

 • narozen dne 14. ledna 1955 v Drážďanech
 • evangelicko-luterského vyznání, ženatý, 2 syny

Profesní dráha

1973 maturita
poté základní vojenská služba
1975 až 1979 studium strojírenství na Technické univerzitě v Drážďanech
1979 diplom
1979 až 1985

výzkumný student a asistent na Vysoké škole dopravní v Drážďanech

1983 promoce
 1979 až 1989  přednášky na Technické univerzitě v Drážďanech
 1985 až 1990  vývojový inženýr a vedoucí výzkumného týmu v kombinátě Kombinat Lokomotivbau - Elektrotechnische Werke Hennigsdorf
 1990  facultas docendi

 

Činnost v letech 1989 a 1990

 • člen Demokratického hnutí ("Demokratischer Aufbruch"), předsednictvo NDR a spolkové země Sasko
 • zástupce u "Kulatého stolu" za kraj Drážďany
 • člen Koordinačního výboru pro znovuzřízení Svobodného státu Sasko, pověřenec pro otázky zemského uspořádání a vedoucí pracovního štábu "Kultus"
 • smíšená komise spolkových zemí Badensko-Württembersko/Sasko, vedoucí odborné komise Věda a vzdělávání ("Wissenschaft und Bildung"), resp. Vysoká škola a věda ("Hochschule und Wissenschaft")

Politické funkce

 • od roku 1990 člen Křesťanskodemokratické unie (CDU)
 • od roku 1991 -2009 předseda okresního svazu Křesťanskodemokratické unie v Míšni 
 • od října 1990 člen Saského zemského sněmu
 • 1990 až 1994 vědecko-politický mluvčí
 • 1994 až 2002 státní ministr kultu
 • 2002 až 2004 státní ministr vědy a umění
 • 2005 až 2007 předseda Komise pro výzkum demografického vývoje ("Demografische Entwicklung")
 • 2006 až 2007 člen Komise pro řešení zásadních otázek Křesťanskodemokratické unie Německa
 • 2006 až 2007 předseda Komise pro výzkum důsledků studie PISA pro vývoj hamburských škol ("Konsequenzen der PISA-Studie für Hamburgs Schulentwicklung") zemského parlamentu Svobodného a hanzovního města Hamburk
 • 2006 až 2009 finančně politický mluvčí
 • 2008 až 2009 místopředseda frakce Křesťanskodemokratické unie 
 • zastupující člen a zástupce německých zemských sněmů Federální komise spolku a zemí pro restrukturalizaci finančních vztahů
 • od 29. září 2009 prezident Saského zemského sněmu

Další současné funkce

 • čestný člen kuratoria Nadace Karla Maye ("Karl-May-Stiftung")