Parlament

7. Saský zemský sněm byl zvolen dne 1. září 2019. Jedno volební období trvá pět let. Zemský sněm tvoří v současné době 119 poslanců. Existuje pět frakcí. 1. Saský zemský sněm po mírové revoluci v roce 1989 se konstituoval v roce 1990. 

7. volební období bylo zahájeno ustavujícím zasedáním dne 1. říjen 2019. Podle zákona o volbách do Saského zemského sněmu jsou poslanci voleni ve všeobecných, přímých, svobodných, rovných a tajných volbách.

60 mandátů připadá na kandidáty volebních krajů, kteří jsou voleni jako jednotlivci přímým hlasem („prvním hlasem “) voliče přímo do zemského sněmu.

Zbývajících - zpravidla rovněž 60 – mandátů je přidělováno stranám, které byly zvoleny nejméně pěti procenty voličů prostřednictvím kandidátních listin („druhým hlasem“). Druhým hlasem rozhodují voliči zároveň i o poměrném zastoupení zvolených stran v parlamentu.

 

Výsledek voleb

Ve volbách v roce 2019 získaly strany následující podíly hlasů:

Strana Podíly hlasů
CDU (Křesťanskodemokratická unie) 32,1 %
AfD (Alternativa pro Německo) 27,5 %
DIE LINKE (Levice) 10,4 %
GRÜNE (Bündnis90/Die Grünen) (Zelení) 8,6 %
SPD (Sociálnědemokratická strana Německa) 7,7 %

V zásadě Saský zemský sněm sestává ze 120 poslanců. Protože jedno poslanecké křeslo, připadající AfD, nebylo možné obsadit, je v 7. Saském zemském sněmu 119 poslanců, namísto 120.

 

Rozdělení křesel

Rozdelení kresel
Frakce Křesla
 CDU (Křesťanskodemokratická unie) 45
 AfD 38
 DIE LINKE (Levice) 14
 GRÜNE (Zelení) 12
 SPD (Sociálnědemokratická strana Německa) 10

Úkoly zemského sněmu

Nejdůležitějšími úkoly parlamentu jsou zemské zákonodárství a schvalování státního rozpočtu, jakož i kontrola státní vlády a podřízené státní správy.

Právo podávat v zemském sněmu návrhy zákonů přísluší frakcím, šesti a více poslancům, státní vládě a lidu formou lidového návrhu.

Usnesení zemského sněmu jsou přijímána valným shromážděním - plénem - zásadně ve veřejném zasedání. Plénum je zároveň i fórem pro veřejné debaty, pro důležitá politická sdělení jednotlivých poslanců, frakcí a státní vlády.

Výbory zemského sněmu

Za účelem přípravy usnesení plenárního shromáždění ustanovuje zemský sněm výbory, v nichž jsou zastoupeni  poslanci všech frakcí.

  • Jsou místem pro kvalifikované porady odborníků všech frakcí.
  • Zabývají se především záležitostmi, kterými byly pověřeny zpravidla plénem.
  • Jsou-li pro poradu nutné speciální informace, mohou provádět veřejná slyšení znalců, zainteresovaných zástupců a dalších informujících osob.