Parlament

6. Saský zemský sněm byl zvolen dne 31. srpna 2014. Jedno volební období trvá pět let. Zemský sněm tvoří v současné době 126 poslanců. Existuje pět frakcí. 1. Saský zemský sněm po mírové revoluci v roce 1989 se konstituoval v roce 1990. 

6. volební období bylo zahájeno ustavujícím zasedáním dne 29. září 2014. Podle zákona o volbách do Saského zemského sněmu jsou poslanci voleni ve všeobecných, přímých, svobodných, rovných a tajných volbách.

60 mandátů připadá na kandidáty volebních krajů, kteří jsou voleni jako jednotlivci přímým hlasem („prvním hlasem “) voliče přímo do zemského sněmu.

Zbývajících - zpravidla rovněž 60 – mandátů je přidělováno stranám, které byly zvoleny nejméně pěti procenty voličů prostřednictvím kandidátních listin („druhým hlasem“). Druhým hlasem rozhodují voliči zároveň i o poměrném zastoupení zvolených stran v parlamentu.

 

Výsledek voleb

Ve volbách v roce 2014 získaly strany následující podíly hlasů:

Strana Podíly hlasů
CDU (Křesťanskodemokratická unie) 39,4 %
DIE LINKE (Levice) 18,9 %
SPD (Sociálnědemokratická strana Německa) 12,4 %
AfD (Alternativa pro Německo) 9,7 %
GRÜNE (Bündnis90/Die Grünen) (Zelení) 5,7 %

 6. Saský zemský sněm se na základě volebního výsledku skládá z celkem 126 poslanců.

Rozdělení křesel

Rozdelení kresel
Frakce Křesla
 CDU (Křesťanskodemokratická unie) 59
 DIE LINKE (Levice) 27
 SPD (Sociálnědemokratická strana Německa) 18
 AfD 14
 GRÜNE (Zelení) 8

Úkoly zemského sněmu

Nejdůležitějšími úkoly parlamentu jsou zemské zákonodárství a schvalování státního rozpočtu, jakož i kontrola státní vlády a podřízené státní správy.

Právo podávat v zemském sněmu návrhy zákonů přísluší frakcím, šesti a více poslancům, státní vládě a lidu formou lidového návrhu.

Usnesení zemského sněmu jsou přijímána valným shromážděním - plénem - zásadně ve veřejném zasedání. Plénum je zároveň i fórem pro veřejné debaty, pro důležitá politická sdělení jednotlivých poslanců, frakcí a státní vlády.

Výbory zemského sněmu

Za účelem přípravy usnesení plenárního shromáždění ustanovuje zemský sněm výbory, v nichž jsou zastoupeni  poslanci všech frakcí.

  • Jsou místem pro kvalifikované porady odborníků všech frakcí.
  • Zabývají se především záležitostmi, kterými byly pověřeny zpravidla plénem.
  • Jsou-li pro poradu nutné speciální informace, mohou provádět veřejná slyšení znalců, zainteresovaných zástupců a dalších informujících osob.