Napsat e-mail adresovanou: Sächsischer Landtag

Životopis prezidenta zemského snemu dr. Matthiase Rößlera