Impressum

Sächsischer Landtag
Präsidialbüro

Postfach 11 01 33
01330 Dresden


Telefon: +49 351 493-50
Fax: +49 351 493-5900

Žádný přístup pro elektronicky podepsané a kódované elektronické dokumenty.

Odpovědná osoba ve smyslu tiskového zákona: Ivo Klatte
Redaktor: Christian Schulze, Katja Ciesluk
Webmaster: Hartmut Glaß, Frank Berndt

Realizase: webit! Gesellschaft für Neue Medien;  Drážďany

Realizace EDASwebservices (rubrika Parlamentní dokumenty): msg systems ag  ; Chemnitz

Saský zemský sněm je jako subjekt nabízející obsahy (content provider) podle § 8 odstavce1 Zákona o telekomunikačních službách (TDG), resp. § 5 Státní smlouvy o veřejných sdělovacích prostředcích (MDStV) odpovědný za "vlastní obsahy" poskytované k užívání. Od těchto vlastních obsahů je třeba odlišovat  odkazy ("linky") na obsahy nabízené jinými subjekty. Prostřednictvím odkazů poskytuje Saský zemský sněm k užívání "cizí obsahy".

Saský zemský sněm tyto cizí obsahy před prvním propojením prověřil. U linků se však jedná o stále „živé“ (dynamické) odkazy; cizí obsahy proto mohly být změněny, aniž by o tom Saský zemský sněm věděl.

Odpovědnost za cizí obsahy nese vždy nabízející subjekt. Saský zemský sněm tímto výslovně zdůrazňuje, že nemá žádný vliv na úpravu a obsah stránek, na které je odkazováno z jeho domovské stránky. To platí výslovně i pro webové stránky frakcí zastoupených v Saském zemském sněmu. Před vložením příslušného odkazu byly webové stránky ostatních nabízejících subjeků podle nejlepšího vědomí prověřeny. Obsahy jiných webových stránek mohou být bez vědomí redakce změněny. Dodatečná změna propojených internetových stránek připouští možnost, že se na tyto stránky bez vědomí Saského zemského sněmu dostanou protizákonné obsahy nebo obsahy porušující právní předpisy. Pro tento případ se Saský zemský sněm již předem distancuje  od těchto protizákonných nebo právní předpisy porušuijících obsahů. Jakmile se Saský zemský sněm dozví, že konkrétní internetová nabídka, na niž odkázal, může mít občanskoprávní nebo trestněprávní důsledky, odkaz na tyto stránky okamžitě zruší, pokud to bude technicky možné.

Saský zemský sněm nepřejímá ručení za aktuálnost, kvalitu, správnost a úplnost poskytnutých informací. Podle § 675 odstavce 2 občanského zákoníku (BGB) neručí Svobodný stát Sasko a jeho zaměstnanci za škody vzniklé použitím nebo nepoužitím informací zveřejněných na těchto internetových stránkách. Ručení za porušení úřední povinnosti podle § 839 občanského zákoníku (BGB) tím zůstává nedotčeno. Kromě toho nepřejímá odpovědnost za škody vzniklé vyvoláním nebo stažením údajů.

Autorské právo

Copyright 2007 Saský zemský sněm. Všechna práva vyhrazena. Všechny texty, fotografie, grafiky, zvukové soubory, videosoubory a animované soubory, jakož i jejich úprava podléhají autorskému právu a dalším zákonům na ochranu duševního vlastnictví.

Stažení nebo výtisk těchto zveřejněných informací je povolen pouze pro osobní potřebu. Jakékoli jiné použití, zejména komerční použití a rozšiřování, je zásadně zakázáno a je k němu zapotřebí písemného svolení Saského zemského sněmu.

Upozornění na ochranu dat

Přístupy na náš webový server jsou protokolovány pouze anonymně. Registruje se pouze přístup a vyvolaný dokument. Vytvoření vztahu k osobě uživatele je v každém případě vyloučeno. Protokolované údaje jsou ukládány do paměti na dobu dvou měsíců a statisticky vyhodnocovány.
Soubory cookies používáme pouze v rubrice Parlamentní dokumenty.

Máte-li ještě otázky k obsahu nebo ochraně osobních údajů, obraťte se prosím na:

Sächsischer Landtag
Napsat e-mail

Pověřenec pro ochranu dat

Kromě toho je Vám jako kontaktní osoba k dispozici také Zemský pověřenec pro ochranu dat.